Programul pentru reciclarea deșeurilor în comuna Mihai Viteazu

In urma proiectului finanțat prin Programul PHARE CES 2006, Guvernul României si bugetul local, s-a realizat o stație de sortare a deșeurilor, 55 de puncte de colectare a deșeurilor amplasate in locații precis stabilite in 5 comune si achiziționarea a 3 autogunoiere de 12-18 m3 pentru colectarea si transportul deșeurilor de la punctele de colectare si gospodarii la stația de sortare.

Investiția a fost o necesitate pentru dezvoltarea microregiunii Mihai Viteazu si a devenit o oportunitate prin Programul PHARE 2006, reducând riscurile atât pentru sănătatea locuitorilor cat si pentru mediul înconjurător. In ierarhia opțiunilor de gestionare a deșeurilor, inclusa atât in reglementările Uniunii Europene cat si in cele naționale, recuperarea, reciclarea si valorificarea deșeurilor, reprezintă principalele priorități si cele mai bune alternative din punct de vedere economic si ecologic. Conform site-ului Primăriei Mihai Viteazu.

Primăria Mihai Viteazu a postat pe pagina de Facebook programul de sortare a deșeurilor.

Diana Cristea