Primăria Luna angajează funcționar public

Comuna Luna, cu sediul in : loc. Luna, str. Principală, nr. 192, jud. Cluj, in baza Legii nr. 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcție publică :
Denumirea postului – Inspector clasa I grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului de Cadastru și Urbanism al Primăriei comunei Luna, cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie civilă/ingineria instalațiilor/arhitectură/urbanism;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: –
-cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 4 decembrie 2017
Proba scrisă:- data de 4 decembrie 2017 ora 12.00 la sediul Primăriei comunei Luna.
Interviu:- data de 8 decembrie 2017 ora 12.00 la sediul Primăriei comunei Luna.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.
Date contact: tel.:0751094802, email:primaria_luna@yahoo.com

Primar
Aurel Giurgiu