Primăria Campia Turzii deschide procedura de finanțări nerambursabile pentru culte

Autoritatea contractantă, Municipiul Câmpia Turzii, prin aparatul de
specialitate al primarului, în baza OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor
religioase recunoscute în România și a HCL 80 din 26 aprilie care
reglementează Regulamentul General privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult, face cunoscută intenția de a atribui
contracte privind acordarea unor forme de sprijin pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase recunoscute în România, pentru anul de
execuție financiară 2018.
Perioada de depunere a solicitărilor în vederea obținerii unui sprijin
financiar de la bugetul local pe anul 2018, pentru unitățile de cult din
municipiul Câmpia Turzii aparținând cultelor religioase recunoscute în
România este 15 mai – 25 mai 2018.
Pe plan local, acordarea acestui tip de sprijin financiar de la bugetul
local este reglementată de Regulamentul General aprobat prin HCL nr. 80 din
26 aprilie 2018, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei municipiului
Câmpia Turzii la adresa
http://www.campiaturzii.ro/index.php?id_menu=140&id=2234
Solicitanții sunt unitățile de cult din cadrul cultelor religioase
recunoscute în România, care depun solicitări și care se încadrează
întocmai în obiectivele fixate de autoritatea contractantă.
Documentația de solicitare a finanțării se întocmește conform cerințelor
prevăzute în Anexa II din Regulamentul General și trebuie descărcată la
adresa: http://www.campiaturzii.ro/hcl/2018/hcl_80.pdf.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare
nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii este
vineri, 25 mai 2018, ora 1300.  Documentația se va depune la Biroul Relații
Publice – Registratură, camera 22, la sediul Primăriei municipiului Câmpia
Turzii, strada Laminoriștilor nr. 2.
Selecția și evaluarea solicitărilor va avea loc în perioada 29 mai – 08
iunie 2018.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Primăriei municipiului
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2, telefon 0264/368 362 – Serviciul
Cultură.