Ordinea de zi a ședinței de consiliu local care va avea loc joi, la Câmpia Turzii

1.Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de cenzor supleant la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A a domnului SOCACIU ALEXANDRU GABRIEL şi desemnarea unui alt cenzor supleant.
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a domnului STĂNILĂ GHEORGHE şi numirea unui nou reprezentant.
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.34848 din 26.11.2012.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuințelor A.N.L., situate în Municipiul Câmpia Turzii, care își încetează efectele în cursul anului 2018.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuințelor sociale și locuințelor din fondul locativ, situate în Municipiul Câmpia Turzii, care își încetează efectele în cursul anului 2018.
8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr.15/2003.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de utilizare temporară a unei săli de clasă situată în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul” Câmpia Turzii.
10. Diverse