Luna august cu măsuri de prevenție la ITM

În perioada 14.06-31.08.2017, inspectoratele teritoriale de muncă au desfăşurat acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.
Obiectivele acţiunii:
Creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care pot avea calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată;
Creşterea gradului de conştientizare a persoanelor care desfăşoară activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată;
Clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a unor prevederi legale în domeniul relaţiilor de muncă;
Motivarea acţiunii:
Munca nedeclarată are efecte negative, pe termen scurt dar mai ales pe termen lung, atât pentru individ, cât şi pentru societate, precum şi pentru bugetul de stat, existând o relaţie interdependentă între plata contribuţiilor sociale şi impozitelor şi accesul la drepturile de asigurări sociale şi alte măsuri de protecţie socială.
Principala cauză a perpetuării acestui fenomen îl constituie avantajul financiar imediat, obţinut atât de către persoana care desfăşoară activitate, cât şi de către angajator, generat de sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.
Consecinţele muncii nedeclarate se reflectă negativ şi în economie, prin distorsionarea mediului concurenţial. Astfel, angajatorii care utilizează munca nedeclarată au mai puţine obligaţii financiare, aflându-se, prin urmare, în concurenţă neloială cu acei angajatori care folosesc toate tipurile de resurse şi depun eforturi reale pentru respectarea obligaţiilor legale ce le revin.
În atingerea obiectivelor menţionate anterior, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj desfăşoară în permanenţă acţiuni de îndrumare ale unităţilor cu activităţi în domenii ce înregistreză o incidenţă crescută a muncii nedeclarate ( construcţii, alimentaţie publică, micul comerţ, panificaţie, industria alimentară, prestările de servicii) şi a organizat sesiuni de informare la care au participat reprezentanţi ai agenţilor economici din diferite domenii de activitate, precum şi categoriile de persoane vulnerabile: persoane cu nivel de educaţie scăzut, tineri şi studenţi.

ITM Cluj, prin reprezentanţii săi în calitate de speakeri, participă şi la acţiunile organizate de către alte instituţii sau organizaţii, unde se abordează subiecte în domeniul relaţiilor de muncă, dar solicită şi sprijinul acestora în încercarea de eradicare a fenomenului de muncă nedeclarată. Astfel, ITM Cluj a solicitat Prefecturii Cluj transmiterea unor materiale informative către toate primăriile din judeţ, în vederea distribuirii acestora spre afişare, materiale pentru conştientizarea cetăţenilor români cu privire la drepturile, obligaţiile şi riscurile la care se expun în procesul de căutare a unui loc de muncă în străinătate.
Menţionăm faptul că în cadrul sesiunilor de informare , întalnirilor , instruirilor cu reprezentanţii societăţilor şi cu lucrătorii, ITM Cluj va duce în continuare o politică de conştientizare şi prevenţie şi o monitorizare constantă a domeniilor predilecte cazurilor de muncă nedeclarată, încercând astfel înlăturarea aspectelor negative ce derivă din nerespectarea legislaţiei în vigoare.

Inspector Şef, Întocmit,
Daniel Păcurariu Purtător de cuvânt
Corina Gavriluţ