Jocurile puterii la Luna – vineri, de la 12:30

comuna_LunaFiind ultima săptămână din luna septembrie, consiliul local Luna se va întruni în ședință, vineri cu începere de la ora 12:30.

Pe ordinea de zi a ședinței se află 5 puncte, dispuse după cum urmează:

„1) punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020” a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia;
2) desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Luna in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Luna;
3) rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Luna pe anul 2017;
4) probleme curente;
5) cereri.”