ITM Cluj a efectuat verificări la agenții economici care vând sau transportă obiecte pirotehnice

În perioada 01.12.2017 – 06.01.2018 , ITM Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.
Obiectivul Campaniei
Identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.
Motivarea Campaniei
Această campanie naţională de verificare a legalităţii comercializării articolelor pirotehnice este motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în tară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii la depozite de articole pirotehnice. Aceste evenimente au provocat mari pagube materiale şi chiar umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în jurul acestor depozite.
Un alt motiv este faptul că, în perioada sărbătorilor de iarnă, se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.
Având în vedere cele arătate, s-a impus efectuarea de controale la toţi deţinătorii de astfel de articole, pentru a se verifica dacă:
– aceştia sunt autorizaţi conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie;
– mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;
– transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale;
– depozitarea articolelor pirotehnice este conformă;
– nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate;
– articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale la un număr de 8 angajatori din judeţul Cluj, autorizaţi pentru desfăşurarea de activităţi cu articole pirotehnice. La aceşti angajatori nu au fost constatate deficienţe în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.