ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 17  angajatori din judeţul Cluj

În perioada 19.03.2018 – 30.03.2018 , ITM Cluj a desfăşurat campanie privind respectarea de către operatorii care prestează servicii poştale şi de curierat a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto şi curierilor.

În cadrul acestei campanii s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la :

  • munca prestată de conducătorii auto şi curieri în baza contractului individual de muncă cu normă întregă şi/sau timp parţial;
  • organizarea evidenţei timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto şi curierilor;
  • repausul săptămânal şi sărbătorile legale;
  • munca suplimentară şi munca de noapte;
  • întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de fiecare conducător auto şi curier;
  • regulamentul intern/contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate;
  • acordarea concediului de odihnă.

Obiectivele campaniei

Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată;

Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile legale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto care îşi desfăşoară activitatea pe autovehiculele societăţilor de curierat;

Eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă .

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 17  angajatori din judeţul Cluj. Unei societăţi i s-a aplicat o amenă în valoare de 1.500 lei pentru nerespectarea zilelor de repaus săptămânal.