ITM Cluj a efectuat controale la 17 societăți comerciale

În perioada 19.02.2018 – 30.04.2018 , ITM Cluj a desfăşurat campanie privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari .

Această campanie este motivată  de faptul că activitatea de “leasing de personal”, desfăşurată de agenţii de muncă temporară, prin punerea  la dispoziţia utilizatorilor români sau străini a unor persoane în baza contractelor de muncă temporare, reprezintă un segment important pe piaţa muncii din România. Totodată, ţinând cont de problemele sesizate de către cetăţenii români puşi la dispoziţia beneficiarilor străini prin intermediul agenţiilor de muncă temporară, ce implică detaşarea transnaţională, a fost necesară desfăşurarea unei astfel de campanii.

 

Obiectivele campaniei

Creşterea gradului de conştientizare a  agenţilor  de muncă temporară, a utilizatorilor şi a salariaţilor temporari, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea de către agenţii de muncă temporară şi a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referinţă;

Verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară, care au obiect de activitate principală “Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului“, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, referitoare la : contractele de punere la dispoziţie, contractele de muncă temporară, registrul general de evidenţă al salariaţilor.

Garantarea unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, pentru lucrătorul detaşat pe teritoriul României şi pentru lucrătorul detaşat de pe teritoriul României.

 

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale în judeţul Cluj la un număr de 11 agenţi de muncă temporară şi 6 utilizatori ai unor persoane în baza contractelor de muncă temporară. Nu au fost constatate nereguli în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă la cele 17 societăţi controlate.