INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna iunie 2017 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

Numărul contribuabililor administraţi in luna iunie 2017………………………. …..241675
a) contribuabili PJ administrati pe baza de cod fiscal……………… ………. . ……69374
– activi ………….. ………….49844
– inactivi fiscal ……………19530
b) persoane – fizice cu CUI .…………………………………………….……………32935
– asociaţii familiale………………………………………………………………….1244
c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP………………………………………………..139366

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta
comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut: mil. lei
Incasari iunie 2017 Incasari iunie 2016 %
BUGET DE STAT (fara vama) 130,17 126,21 103,14
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 105,26 84,40 124,72
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 51,18 43,68 117,17
BUGET ASIGURARI SOMAJ 4,18 3,33 125,53
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 290,79 257,62 112,88

* Incasarile au fost influentate de migrarile contribuabililor catre/de la Directia Generala Administrare
Mari Contribuabili si Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul regiunii.

I. Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

In domeniul executarii silite:

Numar Suma
PF in executare silita la 31.05.2017 36.803 36.398947
PJ in executare silita la 31.05.2017 13.547 222.787.416
– somatii emise : 6.879 cazuri cu suma de 44.824,77 mii lei; sume incasate: 12.193,75 mii lei;
– popriri infiintate : 4.326 cazuri cu suma de 25.652,98 mii lei; sume incasate: 14.036,91mii lei;
– sechestre infiintate: 21 cazuri cu suma de 4.497,41 mii lei; sume incasate: 1 50,04 mii lei;

Activitatea de valorificare bunuri:

SOLD INITIAL 285490
bunuri preluate/evaluate/intrate in propr.stat. 50135
Sume in lei si valuta intrate in propr.statului 29647
total intrari 79782
reevaluari -2957
total bunuri de valorificat 362315
bunuri valorificate si încasate 47926
bunuri comercializate 18278
prin magazin propriu 8559
vanzare directa 9719
atribuiri cu titlu gratuit 9755
Stocul bunurilor la 30.06.2017 304635

Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 413 certificate de cazier fiscal;
– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 1072 contribuabili;
– stergeri din cazierul fiscal 301 cazuri.

Registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit, declaraţii informative)………………………………………………53567
din care: – depuse electronic : …………………………………………….45379
– Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate ……………………………………….8542
– Număr de decizii de impunere anuală emise ……………………………………………………….9497
– Număr deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare (depuse): ……….236
– Sume TVA efectiv restituite în luna iunie 2017…………………………………………….6.370.078
– Numar certificate de rezidenta emise:…………………………………………………………………..102
– Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: ……………………………………………….9963

De asemenea:
S-au înregistrat si prelucrat 688 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 54 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 105 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 23 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si de prestari de servicii, 95 declaratii 030 pentru înregistrarea persoanelor fizice străine, 1438 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal, 1056 situatii financiare anuale şi raportări contabile anuale.

In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI

Persoane Fizice

Număr total contribuabili persoane fizice administraţi 89.821
Declaratii fiscale depuse în luna iunie 2017 3.079
Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în iunie 2017 7.610
Decizii de impunere anuală emise în iunie 2017 7.128
Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul 84 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal an 2017
Total Contracte de Inchiriere inregistrate in anul 2017 8.306
Total Declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2016 19.627
Număr dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE 47.991
Număr dosare preluate de la CASA DE PENSII 7.074

Persoane Juridice

– incarcarea in baza de date a 40.154 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 4.679
– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1.307 declaratii de inregistrare fiscala si 803 cereri de utilizare a unui certificat digital calificat pentru depunerea declaratiilor fiscale
– stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor fiscale, de inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 1.147
– s-au emis si comunicat un numar total de 433 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de declarare in inactivitate, de reactivare, de aprobare/respingere a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);
– generat si transmis notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare 962
– s-au operat 125 fise de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal
– efectuat analiza de risc pentru un numar de 175 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare pentru o suma totala de 12.791.097 lei
– solitionat 200 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si/sau restituire) pt. suma totala de 10.202.630 lei

In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

Persoane fizice
– cereri certificate de atestare 522
– cereri adeverinte 1417
– certificate de evitarea dublei impuneri 55
– cereri de restituire, compensare, corectie eroare 420
– cereri restituire taxa poluare 5
– negatii 63

Persoane juridice
– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului: 660
– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti/ ORD. 682/2016: 10
– esalonari la plata cf. OG.29/2011:1009
– intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA: deconturi 279
– cereri de compensare din alte surse decat TVA: 114; cereri de restituire: 11;
– compensari din oficiu: 132; compensari si restituiri din contul de popriri: 344
– publicari site: 1304
– vize registru jocuri de noroc:1
– decizii de calcul accesorii: 269; comunicare fisa pe platitor: 216
– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii agentilor economici din evidentele ORC Cluj : 186
– deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 14

II. Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 77 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 116 actiuni de verificare din care 86 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 25.994 mii lei si 30 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 1.321 mii lei.
Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora.
Astfel, in cursul lunii iunie 2017 au fost solutionate un numar de 44 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 11.001 mii lei TVA solicitat la rambursare.
Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.
De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor un numar de 9 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de 16.798 mii lei, un numar de 6 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la 3 contribuabili, suma estimata potrivit acestora fiind de 4.968 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 3.943 mii lei.

III Activitati desfasurate in domeniul serviciilor Independente

Biroul comunicare s.i. aferent perioadei de raportare, a efectuat 19 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 17 interpelari telefonice.
S-au transmis la Mass-Media 2 comunicate de presa in urma carora au fost monitorizate 3 articole in presa locala.
Au intrat si solutionat 3 solicitari pentru cetateni si persoane juridice, in baza L 544/2001.
S-au inregistrat si solutionat 8 petitii.

In domeniul servicii pentru contribuabili :
– s-au primit 224 solicitari scrise de la contribuabili privind acordarea de asistenta;
– au fost solutionate 219 de solicitari scrise ale contribuabililor,
– au fost asistati telefonic 67 contribuabili;
– au fost asistati la sediul institutiei un numar de 1.214 contribuabili;
– au fost inregistrate 99 cereri de eliberare adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala primite prin SPV;
– au fost transmise prin SPV un nr. de 64 adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala;
A fost organizata o intalnire cu contribuabilii in data de 15.06.2017, la sediul institutiei, la care au participat 15 persoane, reprezentanti ai contribuabililor persoane juridice din Cluj-Napoca.

Nicolae CAMPAN Gligor GAVRIS
SEF AJFP CLUJ BIROUL COMUNICARE S.I.