Încasări mult mai mari față de anul trecut de la firmele clujene

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

Numărul contribuabililor administraţi in luna iulie 2017….. …………………… …..245380
a) contribuabili PJ administrati pe baza de cod fiscal……………… ………. . ……70081
– activi ………….. ………….50632
 inactivi fiscal ……………19449
b) persoane fizice cu: – CUI ..…………………………………………….…..……32964
– AF ……………………………………………………………………………1244
c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP………………………………………………142335

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta
comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut: mil. lei
Incasari
iulie 2017 Incasari
iulie 2016 %
BUGET DE STAT (fara vama) 182,53 172,95 105,54
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 110,20 84,22 130,85
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 52,00 47,43 109,64
BUGET ASIGURARI SOMAJ 4,59 3,95 116,20
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 349,32 308,55 113,21

* Incasarile au fost influentate de migrarile contribuabililor catre/de la Directia Generala Administrare Mari Contribuabili si Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul regiunii.

I. Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

In domeniul executarii silite:
Numar Suma
PF in executare silita la 31.07.2017 42.071 34.636.404
PJ in executare silita la 31.07.2017 14.845 264.677.203
– somatii emise : 11.047 cazuri cu suma de 94.621,55 mii lei; sume incasate: 15.596,03 mii lei;
– popriri infiintate : 8.052 cazuri cu suma de 70.953,69 mii lei;sume incasate: 13.388,77 mii lei;
– sechestre infiintate: 37 cazuri cu suma de 14.133,93 mii lei; sume incasate: 5,95 mii lei;

Activitatea de valorificare bunuri

SOLD INITIAL LA 30.06.2017 304635
bunuri preluate/evaluate/intrate in propr.stat. 26289
Sume in lei si valuta intrate in propr.statului 4137
total intrari 30426
reevaluari – 2208
total bunuri de valorificat 332853
bunuri valorificate 25730
bunuri comercializate 21603
prin magazin propriu 13879
vanzare directa 7724
sume în lei si valuta incasate 4137
atribuiri cu titlu gratuit 300
restituiri 172297
STOCUL BUNURILOR la 31.07.2017 134526

Cazier fiscal:
– au fost eliberate un numar de 539 certificate de cazier fiscal;
– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 963 contribuabili;
– stergeri din cazierul fiscal 201 cazuri.

Registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit, declaraţii informative)…………………………………………..122263
din care: – depuse electronic :……………………………………………….104474
– Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate …………………………………………….3457
– Număr de decizii de impunere anuală emise …………………………………………………………….5919
– Număr deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare (depuse): ……………371
– Sume TVA efectiv restituite în luna iulie 2017…………………………………………………..23570104
– Numar certificate de rezidenta emise:…………………………………………………………………………116
– Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: …………………………………………………..36597

S-au înregistrat si prelucrat 524 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 37 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 86 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 10 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si de prestari de servicii, 38 declaratii 030 pentru înregistrarea persoanelor fizice străine, 1642 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal, 548 situatii financiare anuale şi raportări contabile anuale.

In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI

Persoane Fizice

Număr total contribuabili persoane fizice administraţi 91.224
Declaratii fiscale depuse în luna iulie 2017 3.434
Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în iulie 2017 2.574
Decizii de impunere anuală emise în iulie 2017 3.995
Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul 90
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal an 2017
Contracte de Inchiriere inregistrate in anul 2017 9.477
Declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2016 19.627
Număr dosare preluate de la CASA de asigurari de sanatate 47.991
Număr dosare preluate de la CASA de pensii 7.074

Persoane Juridice

– incarcarea in baza de date a 95.241 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 12.100
– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1.209 declaratii de inregistrare fiscala si 1.311 cereri de utilizare a unui certificat digital calificat pentru depunerea declaratiilor fiscale
– stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor fiscale, de inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 1.152
– s-au emis si comunicat un numar total de 551 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de declarare in inactivitate, de reactivare, de aprobare/respingere a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);
– generat si transmis notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare 3614
– s-au operat 1491 fise de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal
– efectuat analiza de risc pentru un numar de 260 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare pentru o suma totala de 14.210.121 lei
– solitionat 332 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 27.079.343 lei

In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

Persoane fizice
– cereri certificate de atestare 531
– cereri adeverinte 365
– certificate de evitarea dublei impuneri 58
– cereri de restituire, compensare, corectie eroare 467
– cereri restituire taxa poluare 3
– negatii 114
Persoane juridice
– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului: 738
– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti/ ORD. 682/2016:8
– esalonari la plata cf. OG.29/2011:1030
– intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA: 320 deconturi
– cereri de compensare din alte surse decat TVA: 170
– cereri de restituire: 14
– compensari din oficiu: 66
– compensari si restituiri din contul de popriri: 360
– publicari site:15132
– vize registru jocuri de noroc:2
– decizii de calcul accesorii: 5664
– comunicare fisa pe platitor: 283
– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii agentilor economici din evidentele ORC Cluj : 184
– deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 12

II. Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 77 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 114 actiuni de verificare din care 79 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 24.258 mii lei si 35 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 1.836 mii lei.
Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora.
Astfel, in cursul lunii iulie 2017 au fost solutionate un numar de 27 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 5.155 mii lei TVA solicitat la rambursare.
Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.
De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor un numar de 4 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de 4.562 mii lei, un numar de 10 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si

declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 17.571 mii lei.

III Activitati desfasurate in domeniul serviciilor Independente

Biroul comunicare s.i. aferent perioadei de raportare, a efectuat 29 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 17 interpelari telefonice.
S-au transmis la Mass-Media 3 comunicate de presa ( 1 Cluj si 2 ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 3 articole in presa locala.
Au intrat si solutionat 2 solicitari pentru cetateni si persoane juridice, in baza L 544/2001.
S-au inregistrat 8 petitii si s-au solutionat in cursul perioadei de raportare, 6 petitii.

In domeniul servicii pentru contribuabili :
– s-au primit 124 solicitari scrise de la contribuabili privind acordarea de asistenta;
– au fost solutionate 158 de solicitari scrise ale contribuabililor,
– au fost asistati telefonic 83 contribuabili;
– au fost asistati la sediul institutiei un numar de 1.386 contribuabili;
– au fost inregistrate 187 cereri de eliberare adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala primite prin SPV;
– au fost transmise prin SPV un nr. de 208 adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala;
– au fost preluate si procesate 42 Cereri de revendicare premii la Loteria bonurilor fiscale;
A fost organizata o intalnire cu contribuabilii in data de 18.07.2017, la sediul institutiei, la care au participat 25 persoane, reprezentanti ai contribuabililor persoane juridice din Cluj-Napoca.

Nicolae CAMPAN Gligor GAVRIS
SEF AJFP CLUJ BIROUL COMUNICARE S.I.