Iată obligațiile angajatorilor pe timp de caniculă

caniculăInspectoratul Teritorial de Muncă Cluj aduce în atenţia angajatorilor obligaţiile ce le revin în perioadele de caniculă în vederea asigurării condiţiilor de microclimat la locul de muncă.

Ce sunt temperaturile ridicate extreme?
În sensul prevederilor ordonanţei de urgenţa nr.99/2000, prin temperaturi ridicate extreme se înţeleg temperaturile exterioare ale aerului, care depasesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.
Vă reamintim că:
În perioadele cu temperaturi ridicate extreme angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:
· reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;
· asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
· alternarea efortului dinamic cu cel static;
· alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer;
· asigurarea apei minerale adecvate , cate 2-4 litri/persoană/schimb;
· asigurarea echipamentului individual de protecţie;
· asigurarea de duşuri.

Măsuri impuse de lege
În situaţia în care temperaturile ridicate extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin doua zile consecutiv, şi măsurile minimale nu pot fi aplicate, se vor lua şi următoarele măsuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru :pâna la ora 11.00 şi după ora 17.00 ;
c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Deoarece în judeţul Cluj temperaturile extreme s-au menţinut trei zile consecutiv, inspectorii de muncă au demarat controale pentru a verifica dacă angajatorii asigură măsurile minimale impuse de lege pentru a nu pune în pericol sănătatea lucrătorilor, care desfăşoră activitate în condiţii de temperaturi extreme.
In perioadele caniculare, pentru lucrătorii mai expuşi, apare un pericol iminent care reprezintă un risc ridicat pentru sănătatea sau viaţa lucrătorilor.
Pentru a evita pericolele iminente, recomandăm agenţilor economici să îşi organizeze activitatea economică astfel încat să fie evitate perioadele de temperaturi ridicate extreme, fără a pierde din vedere faptul că , în cazul nerespectării legii, angajatorii sunt pasibili de amenzi de la 1500 lei la 2500 lei şi suspendarea activităţii.

Daniel-Octavian Păcurariu
Inspector Şef