Guvernul României lansează un program de finanțare destinat apicultorilor

Guvernul României a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, Programul Național Apicol pentru perioada 2017-2019, normele de aplicare, precum şi valoarea sprijinului financiar. Astfel, pentru cei trei ani de derulare a Programului, valoarea sprijinului alocat este de 97,626 milioane lei, din care 48,813 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene.
Beneficiarii Programului sunt: apicultorii (persoane fizice/juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale) şi cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare.
Scopul de bază al Programului este îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin sprijinirea apicultorilor pentru achiziționarea de medicamente, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci, şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox.
Termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru Programul Apicol este până pe 15 august 2017. Cererile pot fi depuse la sediul APIA Centrul judeţean.
Pentru detalii, accesaţi textul Hotarârii de Guvern nr. 443 din 30.06.2017: https://goo.gl/4tfDk7
Sursa: www.apia.org.ro