Forul deliberativ din Ceanu Mare a adoptat 3 proiecte de hotărâri

Ieri, cu începere de la ora 13:00 a avut loc reuniunea ordinară a Consiliului Local al comunei Ceanu Mare.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat trei proiecte de hotărâre: proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Proiect de Hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Salubritate a comunei Ceanu Mare, , aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini și a modelului contractului de salubrizare; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Consilierii locali au aprobat, în unanimitate de voturi, toate cele trei proiecte de pe ordinea de zi.