EXCLUSIV: Consiliul Județean Cluj încalcă legea ÎN MOD FLAGRANT

În luna octombrie a acestui an, presa clujeană scria despre un proces pierdut de Consiliul Județean Cluj, împotriva Curții de Conturi a Județului Cluj.

La acel moment, se preciza faptul că forul deliberativ are de recuperat mai multe milioane de lei pe care le-ar fi plătit ilegal către diverși terți.

În acest sens, ziarul „15 minute” a formulat o cerere, întemeiată pe legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În respectiva cerere, am solicitat următoarele informații:

„1. Având în vedere ilegalitățile constatate de Curtea de Conturi, în cadrul auditului financiar afferent anului 2015, vă solicit să-mi spuneți care sunt persoanele care au aprobat următoarele:
„* Majorări ilegale ale indemnizațiilor președinților și vicepreședinților Consiliului Județean Cluj – 14.699 lei * Plăți efectuate în urma deciziei nelegale luate de RAADPP Cluj reprezentând drepturi salariale achitate către două salariate cu nerespectarea clauzelor stipulate în contractele de muncă – 120.098 lei * Acordare de finanțare nerambursabilă către Untold sau Electric Castle – 204.122 lei * Pierderea finanțării pentru Parcul Industrial Tetarom IV, prin suspendarea contractului de execuție și prin plata nelegală a unor materiale aferente unor lucrări neexecutate – 5,2 milioane lei * Nerealizarea unor venituri suplimentare din construirea unor parcări și a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportului International Cluj-Napoca din cauză că forul județean nu a predat amplasamentul stabilit – 9,2 milioane lei * Plăți nelegale către SC SAMUS Construcții SA Dej a unor lucrări neexecutate privind modernizarea și reabilitare drumului județean DJ 172 F – 1,1 milioane lei * Prejudiciu cauzat bugetului județului Cluj reprezentând amenajare parcare pe drumul județean DJ 109C executate de SC SAMUS Construcții SA Dej – 75.766 lei * Plata nelegală către SC SAMUS Construcții SA Dej a unor lucrări reprezentând cantități mai mari de materiale decât cel din documentația tehnică pentru modernizare si reabilitarea drumului județean DJ 109C – 12.711 lei * Plata nelegală către SC SAMUS Construcții SA Dej a unor cantități de materiale decontate nelegal la modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 108C Mănăstireni- Calata- Mărgău – 47.523 lei JURNAL CONCEPT MEDIA Tritenii de Sus, nr. 99, tel. 0741-232033 / 0746-125588 fax 0364-811-511 e-mail: redactia@ziar15minute.net, www.ziar15minute.net
* Plata nelegală a unor servicii de deszăpezire a drumurilor județene, în sezonul rece 2014- 2015 – 1,8 milioane lei”
2. Vă rog să-mi puneți la dispoziție lista cu toate contractele încheiate între Consiliul Județean Cluj și SC Samus Construcții SA Dej, în perioada 2008-2017 (obiect + valoare contract).
3. Vă rog să-mi puneți la dispoziție lista cu toate contractele încheiate între Consiliul Județean Cluj / Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Public și Privat Cluj / SC Drumuri și Poduri Județene Cluj și SC Bema Prodserv SRL în perioada 2008 – 2017 (obiect + valoare contract).
4. Vă rog să precizați cărei firmă i-au fost plătite, în mod illegal servicii de deszăpezire a drumurilor județene, în sezonul rece 2014-2015, în valoare de 1,8 milioane de lei?”

În data de 19 octombrie, la redacție a venit un email de la Consiliul Județean Cluj prin care se spunea că: „Ca urmare a cererii dumneavoastră de informaţii de interes public, înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu numărul 110098 din data de 11.10.2017, în conformitate cu prevederile art. 16 aliniatul 1, litera b) din H.G. 478/2016, vă comunicăm faptul că, având în vedere volumul informaţiilor solicitate si complexitatea acestora, răspunsul urmează să vă fie transmis în termenul legal de maxim 30 de zile de la data solicitării.”.

În conformitate cu legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, la articolul 7 se precizează că: „Art. 7
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.”

Astăzi se împlinesc exact 30 de zile de la momentul recepționării cererii noastre către Consiliul Județean Cluj și astăzi ar fi trebuit să primim răspunsul, însă acest răspuns NU A VENIT, astfel că adresăm PUBLIC următoarele întrebări:

CARE SUNT PERSOANELE CARE AU AUTORIZAT ILEGALITĂȚILE ȘI ABATERILE SESIZATE DE CURTEA DE CONTURI PENTRU PERIOADA 2012-2015?

CARE ESTE VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎNTRE CJ CLUJ ȘI SAMUS DEJ, RESPECTIV ÎNTRE CJ CLUJ ȘI BEMA PRODSERV CÂMPIA TURZII?

CARE FIRME AU BENEFICIAT DE BANII PLĂTIȚI ILEGAL (18 MILIARDE DE LEI VECHI) ÎN SEZONUL RECE 2014-2015?

ARE TIȘE PE CINEVA DE ACOPERIT?

Totodată ne asumăm dreptul ca, în eventualitatea în care, până luni, 13 noiembrie, nu vom primi răspunsurile LA CARE LEGEA NE DĂ DREPTUL, să acționăm Consiliul Județean Cluj în instanța de contencios administrativ, solicitându-le daune și cheltuieli de judecată!

Își asumă Alin Tișe și Simona Gaci încă un proces pierdut? Vom vedea!