Cum îţi restituie ANAF banii din regularizări, dacă ai plătit statului mai mult decât era necesar

Contribuabilii care au plătit statului mai mulți bani decât era necesar, pentru care nu exista obligația de declarare, pot să primească înapoi sumele respective. Astfel că, orice sumă plătită sau încasată de către organele fiscale fără a fi datorată trebuie să fie restituită contribuabilului/plătitorului.
Regula generală în materie de restituiri de sume, cu excepția taxei pe valoarea adăugată, plătite nedatorat la buget de către contribuabil este reprezentantă de articolul 168 din Codul de procedură fiscală. Potrivit acestui act normativ, prevederile sunt valabile și în cazul sumelor de restituit ca urmare a aplicării scutirii indirecte sau a altor scutiri de acest gen.
Restituirea sumelor plătite sau încasate în plus se realizează la cererea contribuabilului, nefiind automată. Exista însă și anumite excepții, în care sumele plătite în plus se restituie din oficiu de către organele fiscale.

Mai precis, singurele sume de bani pe care contribuabilul le poate obține din oficiu, fără depunerea unei cereri în prealabil, sunt:

-cele de restituit, reprezentând diferențe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere;
-cele încasate prin poprire, în plus față de creanțele fiscale pentru care s-a înființat poprirea, care se restituie în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data încasării.
Potrivit Codului de procedură fiscală valabil de la 1 ianuarie, diferențele de impozit pe venit și/sau contribuții sociale mai mici de 10 lei nu se restituie, ci rămân în evidența fiscală, urmând să fie compensate cu datorii viitoare sau restituite atunci când suma cumulată a acestora depășește limita menționată, precizează avocatnet.ro.