Controale în construcţii

ITM Cluj a desfăşurat controale, în perioada 09-13.05.2017, în vedere identificării cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă în domeniul construcţiilor. Această acţiune a avut loc în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional.

Motivarea şi obiectivele campaniei
Rezultatele controalelor efectuate în anii anteriori de către inspectoratele teritoriale de muncă au evidenţiat faptul că domeniul construcţiilor reprezintă unul dintre domeniile prioritare pentru acţiunile Inspecţiei Muncii.
În acest sector se constată fluctuaţie de personal, prestarea de activităţi cu muncitori necalificaţi, uneori în lipsa unor forme de angajare.
Astfel, cunoscându-se în decursul anilor faptul că munca nedeclarată este un fenomen nociv din cauza consecinţelor sociale şi economice pe care le produce, obiectivele majore ale campaniilor desfăşurate sunt nu numai de identificare a angajatorilor care folosesc personal fără forme de angajare ci mai ales conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte importanţa respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă.

Rezultatele campaniei
Inspectori de muncă, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat controale la un număr de 50 de angajatori.
În domeniul relaţiilor de muncă au fost sancţionaţi un număr de 10 angajatori, sau aplicate 12 sancţiuni contravenţionale din care 3 amenzi pentru munca nedeclarată, în valoare de 70.000 lei , fiind depistate 13 persoane care lucrau fără forme legale de angajare.
Au mai fost aplicate 4 amenzi în valoare de 6000 lei, pentru faptul că angajatorul nu a înmânat un exemplar din contractul individual de muncă salariatului şi pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului săptămânal .

Deoarece la o societate au fost găsite un număr de 6 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă (conf.art.264, alin.3 din Codul Muncii “Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă”), toată documentaţia care a stat la baza celor constatate se va înainta organului de urmărire penală, urmând ca acesta să procedeze la cercetarea faptei sub aspectul săvîrşirii infracţiunii.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost sancţionaţi un număr de 27 de angajatori. Numărul sancţiunilor contravenţionale a fost de 36, din care 8 amenzi în valoare de 30.000 lei.
Amenzile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost aplicate pentru: lipsa personalului desemnat şi instruit în vederea asigurării măsurilor de prim ajutor; lipsa personalului competent pentru verificarea echipamentelor de muncă înainte de utilizare; lipsa mijloacelor de protecţie colectivă pentru prevenirea căderii de la înălţime a lucrătorilor; neefectuarea examenului medical de medicina muncii anterior angajării şi periodic; necertificarea echipamentelor de muncă pentru efectuarea lucrărilor sub tensiune; nerealizarea evaluării de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
Cuantumul total al amenzilor aplicate de către ITM Cluj, cu ocazia campaniei în construcţii din perioada 09-13.05.2017, a fost de 106.000 lei.

Concluzii
Ca observaţie faţă de anii precedenţi, s-a constatat faptul că unii angajatori, din cauza lipsei forţei de muncă calificate şi necalificate, apeleză la cetăţeni străini.
In cadrul acestei campanii au fost semnalate şi cazuri de cetăţeni străini (din afara U.E.) care desfăşurau activitate fără a avea avize de muncă şi contracte individuale de muncă, prin urmare angajatorul acestora a fost sancţionat.
Prin acţiunile de control şi îndrumare ITM Cluj doreşte o monitorizare constantă a stării de fapt din domeniul de activitate al construcţiilor, domeniu controversat sub aspectul respectării prevederilor legale, incercându-se înlăturarea aspectelor negative ce derivă din aceasta.