Consiliul Local Luna se reuneste in sedinta ordinara

Forul deliberativ local al comunei Luna se va reuni maine in sedinta ordinara, ultima din acest an.

Consiliul Local al comunei Luna, judetul Cluj, va avea sedinta ordinara in data de 21.12.2017 ora 11.00 la sediul Consiliului Local al comunei Luna, judetul Cluj.

Ordinea de zi propusa pentru sedinta este :
1) rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Luna pe anul 2017 ;
2) aprobarea unor masuri de functionare a ASOCIAŢIEI “POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”;
3) aprobarea retelei unitatilor de invatamant de pe raza comunei Luna pentru anul scolar 2018-2019 ;
4) modificarea si completarea Hotararii nr. 39/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Luna si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Luna;
5) aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul “Construire hala, autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului hala cu drept de inchiriere pentru productia de furaje”;
6) probleme curente ;
7) cereri.