Consiliul Local Luna se reunește în ședință ordinară – iată ordinea de zi

Consiliul Local al comunei Luna, judetul Cluj, va avea sedinta ordinara in data de 29.06.2017 ora 12.30 la sediul Consiliului Local al comunei Luna, judetul Cluj.

Ordinea de zi propusa pentru sedinta este :
1) aprobarea solicitarii de prelungire cu 2 luni a scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finantare nr. C322049861300024 /17.06.2009, incheiat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, destinat realizarii investiei publice de interes local : “Alimentare cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate menajere, modernizare drumuri locale, modernizare si dotare camin cultural, constructie gradinita cu program normal in localitatea Luncani, comuna Luna, judetul Cluj”;
2) aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finantare nr. C 0720RN00011661300089/ 22.06.2017, incheiat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, destinat realizarii investiei publice de interes local : “Reabilitare retea stradala” ;
3) probleme curente ;
4) cereri.

Consilierii urmatori sunt rugati sa se prezinte la sedinta :