Consiliul Local Luna se reunește în ședință ordinară – iată ordinea de zi

Consiliul Local al comunei Luna, judetul Cluj, va avea sedinta ordinara in data de 25.08.2017 ora 12.30 la sediul Consiliului Local al comunei Luna, judetul Cluj.

Ordinea de zi propusa pentru sedinta este :
1) analiza procesului instructiv-educativ in anul scolar 2016-2017 si asigurarea conditiilor materiale necesare functionarii in bune conditii a institutiilor de invatamant de pe raza comunei Luna pentru anul scolar 2017-2018;
2) aprobarea temei de proiectare pentru studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitii « Infiintare dispensar uman in comuna Luna, judetul Cluj » ;
3) probleme curente;
4) cereri.