Anunț: Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

ANUNȚ PUBLIC
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Turda, titular al planului “Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Turda”, cu amplasamentul în Municipiul Turda, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Turda, în vederea obţinerii avizului de mediu.
Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Cluj, str. Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj Napoca şi la sediul titularului, Primăria Municipiului Turda, Str. Piața 1 Decembrie nr.99, jud. Cluj, zilnic, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri intre orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Cluj în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.