Anunț de mediu – primăria comunei Ceanu Mare

COMUNA CEANU MARE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita efectuarea evaluarii de impact asupra mediului pentru proiectul
Modernizare drumuri in comuna Ceanu Mare , judetul Cluj’’ in localitatea Ceanu Mare , Boldut , Valea lui Cati , Ciurgau , Fanate , Judetul Cluj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Ajentiei pentru Protectia Mediului Cluj , Calea Dorobantilor nr 99 in zilele de : luni intre orele 09:-16:30 si marti-joi intre orele 9:00- 14:00 si vineri intre orele 9:00-12:00 si la punctual de lucru COMUNA CEANU MARE , str. PRINCIPALA , NR 101 C , jud Cluj .
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj in zilele de luni – joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, in termen de 5 zile de la publicarea anuntului in ziar .

PRIMAR
MOLDOVAN ANA LILIANA