ANAF ramburseazã în iulie TVA în valoare de 934,28 milioane de lei

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) ramburseazã, în luna iulie, TVA în valoare de 934,28 milioane de lei.
Suma include, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA soluþionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date pânã la 25.05.2017, cu excepþia deconturilor aferente operaþiunilor de import, care au fost soluþionate pânã la data selecției. Astfel, deconturile cu compensare ºi restituire se ridicã la 815,17 mil. de lei, din care 33,98 mil. de lei se compenseazã ºi 781,19 mil. de lei se restituie. De asemenea, deconturile cu compensare integralã au un cuantum total de 77,33 mil. de lei.

În cazul compensãrilor totale sau parþiale se soluþioneazã toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizeazã 781,19 mil. lei, plata efectivã a fost programatã în douã tranșe: Tranșa I – 274,20 mil. de lei și Tranșa II – 506,99 mil. de lei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAÞII PUBLICE SI MASS-MEDIA