Acoperirea excedentului bugetar la Câmpia Turzii

In cardul Sedintei extraordinare a Consiliului Local din Câmpia Turzii din data de 09.01.2018, ora 15 :00, s-a supus la vot acoperirea din excedentul bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în sumă de 1.494.627,24 lei și acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă de 43.050,54 lei pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii şi acoperirea golurilor temporare de casă din excedentul anilor precedenți .
A fost explicată nevoia votului Consilului până la data de 09.01.2018 pentru a se putea acoperi excedentul bugetului local. Acești bani au fost aduși în sursa de venit în anul 2017, iar la sfârșitul anului au trebuit pusi înapoi, pentru reîntregirea excedentului. Acest lucru se întâmplă anual, in primele zile ale anului in desfăsurare.
Consiliul Local a votat pentru acoperirea excedentului bugetului local.
Diana Cristea