28 aprilie – Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă “Optimizaţi colectarea şi utilizarea datelor de securitate şi sănătate în muncă”

OIM sărbătoreşte Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM) pe 28 aprilie a fiecărui an pentru promovarea la nivel mondial a prevenirii accidentelor şi a bolilor profesionale. 28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mişcarea sindicală din lume onorează memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi organizează simultan campanii în întreaga lume.
Anul acesta campania OIM se concentrează pe nevoia stringentă a ţărilor de a-şi îmbunătăţi capacitatea de a colecta şi a utiliza date de SSM fiabile.
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Naţiunilor Unite adoptată la 25 septembrie 2015 cuprinde un plan global de acţiune cu obiective specifice pentru stoparea sărăciei, protejarea planetei şi asigurarea prosperităţii tuturor. Prin adoptarea acesteia, capacitatea de a colecta şi de a utiliza date de SSM fiabile a devenit, de asemenea, indispensabilă pentru ca ţările să-şi îndeplinească angajamentul de a o pune în aplicare şi de a raporta despre unele din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale agendei şi despre ţintele lor.
Unul dntre obiectivele de dezvoltare durabilă prevede promovarea “creşterii economice incluzive şi durabile, ocuparea integrală şi productivă a forţei de muncă şi muncă decentă pentru toţi”, iar ţinta sa se concentrează pe “protejarea drepturilor lucrătorilor şi promovarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos pentru toţi lucrătorii, inclusiv pentru lucrătorii migranţi, în special pentru femeile migrante, precum şi pentru cei cu forme precare de angajare”. Convenţiile OIM în domeniul SSM impun, de asemenea, statelor membre care le-au ratificat să instituie mecanisme de colectare şi utilizare de date de SSM fiabile pentru scopuri de prevenire. Aceste instrumente ale OIM recunosc că adunarea şi utilizarea datelor SSM fiabile sunt indispensabile pentru detectarea riscurilor noi şi emergente, pentru identificarea sectoarelor periculoase, pentru elaborarea unor măsuri de prevenire, precum şi pentru punerea în aplicare a politicilor, a sistemelor şi a programelor la nivel internaţional, naţional şi de întreprindere. Datele de SSM furnizează baza pentru stabilirea priorităţilor şi măsurarea progresului.
ITM Cluj organizează în data de 04.05.2017, ora 11.00, în Aula Facultăţii de Studii Europene, a Universităţii Babeş-Bolyai, Str. Emmanuel de Martonne, nr.1, Cluj-Napoca, simpozionul cu tema “Optimizaţi colectarea şi utilizarea datelor de securitate şi sănătate în muncă” , unde sunt invitaţi specialişti în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, lucrători desemnaţi cu activităţi de prevenire si protecţie, parteneri sociali.

Daniel- Octavian Păcurariu Corina Gavriluţ
Inspector şef Purtător de cuvânt